כדורסל קניידעלך

יש לקלוע את כדורי המצה לעבר הסל שנע מימין לשמאל. זריקה באמצעות מקש העכבר.