האוצר המקולל

יש להגן על האוצר מפני התוקפים על ידי יצירת מגדלי שמירה מסוגים שונים. יש לשים לב לכמות הזהב בקופה שגדלה ככל שמצליחים לחסל תוקפים.