נחשים זועמים

מטרת המשחק היא לגרום לנחש לגדול על ידי איסוף נקודות אור וגרימה לנחשים אחרים להתנגש בך ואחר כך לאכול את מה שנותר מהם. השתמש בעכבר על מנת להזיז את הנחש. לחצו על הכפתור על מנת לגרום לנחש לרוץ על חשבון גודלו.