יהלומים בדרך

עזרו לגמד לאסוף כמה שיותר יהלומים בדרך. הזהרו ממכשולים. תנועה באמצעות החצים.