השריף

השריף מגיע לבר לעשות סדר. הלחמו בפורעי החוק באמצעות מקשי החצים ומקש X לאגרוף, מקש C כדי לתפוס, מקש Z להגנה. מקש רווח לתקיפה מיוחדת.