הגנת המוצב

הגנו על המוצב עם מכונת הירייה. כוונו לעבר הכוח התוקף והגנו על המוצב. השתמשו בעכבר לכיוון הכוונת ולירי.