דורה והחיות

דורה מסיעה את החיות ובדרך אוספת כוכבים. השתמשו בחצים כדי לנסוע (חץ למעלה כדי להאיץ).