ריצה חופשית 2

רוצו בין המכשולים ובין הבתים וקפצו בתרגילי פרקור עד לנקודת הסיום. נועו עם מקשי החצים. קפצו עם מקש X. אל תנסו את זה בבית!