אולימפיאדת חורף

התחרו במשחקי ספורט החורף באולימפיאדה ונסו להגיע ראשונים בתחרות. בתחרות משחקי ספורט שונים ולכל אחד כללים משלו. התנועה עם מקשי החצים. מקשים Z ,X משמשים לחלק מהמשחקים.