נחש פנינים

בחרו להשתמש במקשי החצים. נועו ימינה ושמאלה עם ראש הנחש ואספו פנינים בדרך. הזהרו מלהתנגש בקיר.