סוכן מיוחד 2

המשך המשימות של הסוכן המיוחד. התקדמו במשימות, הזהרו מהאויבים בדרך. תנועה עם החצים, הפעלת חפיצים מיוחדים עם מקש Z.