מרוץ בקטן

מכוניות קטנטנות במרוץ על גבי השולחן. נסו להגיע ראשונים. תנועה עם החצים.