ארבע על ארבע

נהגו בג'יפ השטח באמצעות החצים, עברו שלבים ותוכלו לשדרג את הרכב.