רוכב קשוח

רכבו על האופנוע והתקדמו במרוץ. תנועה עם החצים. השענו קדימה (חץ ימינה) כדי לעבור מכשולים מעליכם. מקש S לבלם קדמי. מקש A לבלם אחורי.