השביל לרומא

בנו את השביל בדרך לרומא. עליכם לאסוף עצים כדי לבנות את השביל ובהמשך גם לאסוף פירות כדי לאגור כוחות.