קשת צבעים

צבעו את העולם בצבעי הקשת. אספו את הצבעים והגיעו לנקודת ההמשך בכל שלב. תנועה עם החצים.