לוחם שלדג

עליכם להתקדם ולהגן על עצמכם מפני האויבים החמושים. תנועה עם מקשים A,W,S,D. החלפת נשק עם מקש Q. אספו חפצים בדרך וכלי נשק נוספים. שימו לב לנשק הליזר שבו אתם מכוונים את טילי המזל"ט לעבר המטרה. כוונו את הנשק באמצעות העכבר. ירי עם מקש העכבר השמאלי.