קליעה למטרה

זרקו חצים ופגעו במטרה. יש להניף את החץ עם העכבר ולשחרר את כפתור העכבר. יש לצבור 501 נקודות. כאשר ישארו לכם מספר נמוך של נקודות - עליכם לפגוע בדיוק במקום שיתן את הניקוד החסר.