החייזר השומר 1

הזהרו מחייזרים מתפוצצים. ירי וכיוון עם העכבר. קפיצה עם חץ למעלה.