החייזר השומר 2

הזהרו מחייזרים מסוכנים ומרגיזים, את הצלחות המעופפות כדאי להשמיד מכיוון שלא ניתן להתכופף או לקפוץ כדי להתחמק מהן. ירי וכיוון באמצעות העכבר. קפיצה עם חץ למעלה, להתכופף עם חץ למטה.