החייזר השומר 3

השמרו מכל היצורים. כוונו את כוונת נשק החייזר באמצעות העכבר. ירי עם מקש העכבר. תנועה עם החצים. המשימה לפניכם!