קראש בנדיקוט

הרפתקאותיו של קראש בנדיקוט. תנועה עם החצים, מקש רווח לסיבוב קטלני. הזהרו מאויבים ומחומרי נפץ בדרך.