אופנוע שטח 5

חצו את מסלול המכשולים מבלי ליפול. תנועה קדימה עם חץ למעלה. תנועה אחורה עם חץ למטה. איזון קדימה עם חץ ימינה. איזון אחורה עם חץ שמאלה. מקש רווח הופך את כיוון הנסיעה. מקש CTRL משמש כבלם.