בנה עירך

בנו את עיר שלכם. תחילה יש לסלול כבישים ותחנת כוח. לאחר מכן בנו איזור מגורים (R), איזור תעסוקה (C) ואיזור תעשיה (I). גבו מיסים והרחיבו את שירותי העיר. בנו מסילת רכבת, תחנת כיבוי אש ועוד. נסו לבנות את העיר הגדולה והמשגשגת ביותר.