אימפריה

הקימו את האימפריה שלכם. בשלב הראשון בחרו בחלקת אדמה. לאחר מכן עליכם לבנות מגורי עובדים, חוצבי ברזל, חוטבי עצים, חווה וגם בתי לוחמים. תוכלו למכור את הסחורות ולשדרג את המבנים.