מרוץ משוגע

מרוץ מכוניות בעולם משוגע. תנועה עם החצים. מקש רווח לפעולה מיוחדת.