רכיבת סוסים

רכבו על הסוס ועברו את מסלול המכשולים בקפיצות לפי סדר המספרים. תנועה עם החצים. קפיצה עם מקש רווח.