מיני מרוץ

מרוץ אופנועים במסלול מכשולים. תנועה עם החצים. השלימו 3 הקפות ונסו להגיע ראשונים כדי לעבור לשלב הבא.