פעלולי FMX

בצעו תרגילים מוטרפים וצברו נקודות. תנועה עם החצים. פעלולים עם מקשים 1-5.