מרוץ עפר

נהגו במכונית במהירות אך בזהירות. אם תשארו בשביל מהירותכם תגבר. נסו להגיע לקו הסיום הכי מהר. תנועה עם החצים. השתמשו במקש רווח לבלימת חירום.