בראטס

חפפו ויבשו את השיער של בובת הבראטס. הכינו לה ציפורניים מחודשות ואפרו אותה. כל זאת באמצעות גרירת המכשירים באמצעות העכבר.