פעלולי אופנועים

בחרו באחד מכלי הרכב האפשריים. נהגו בו באמצעות החצים. שמרו על שיווי משקל ונסו לעבור את המכשולים. נסו לעבור כמה שיותר שלבים.