כדורסל

נסו לקלוע את הכדור לסל. תנועה באמצעות החצים. אחזו בכדור באמצעות הלחצן השמאלי של העכבר, ושחחרו את הכפתור לזריקה. הניעו את העכבר כדי להזיז את הידיים למעלה ולמטה.