איש קופץ

קפצו באמצעות מקש SHIFT ונועו באמצעות החצים. הביאו את האיש ליעדו.