באבל בובל

תפסו את האוייבים באמצעות בועות. את הבועות משחררים באמצעות מקש רווח. יש לפוצץ את הבועות לפני שהאוייבים ישתחררו. תנועה באמצעות החצים.