מלחמת טנקים

הניעו את הטנק באמצעות החצים. ירי כדורים באמצעות כפתור Ctrl.