חידת עץ בלוקים 2

גרורו ושחררו את הבלוקים העץ כדי למלא את החלל. השלימו שורה כדי לקבל נקודות. השלימו 2 שורות או יותר כדי לקבל נקודות בונוס. עד כמה גבוה אתם יכולים להגיע?