מוטו x3m חורף

רכבו על האופנוע במסלול מכשולים בחורף. עשו סלטות באויר וקפיצות מרמפות בלי ליפול. השתמשו בקשי החצים כדי להקדם וכדי לאזן את האופנוע.