ארלין 2

ארלין בעולם מופלא של פיות עם שערים לעולמות חדשים שבו יש למצוא את הדרך. תנועה עם החצים ומקש X כדי לאחוז בכדורי בדולח ולהשליכם לחור הזוהר כדי לפתוח שערים.