ברכות ההפטרה

2858 הורדותגודל 37Kהוכנס בט"ו כסלו התש"ע
בית כנסת.
צילום: בבא קמא.

ברכות ההפטרה לשבת בפונט גדול ובניקוד. מיועד להדפסה על דף A4 כדי לסייע לגבאים ולהגיש דף זה לעולה למפטיר. הטקסט מתאים לשבת רגילה בלבד. הוצאנו את התוספות של ראש חודש, חגים וכו' כדי לסיע לעולה ולמנוע בלבול ברוב שבתות השנה.