מתקרבים לגיל הפרישה – על היתרונות של תיקון 190

פורסם: ב' אלול התשפ"א | | 13:08 ע"י: מדור פרסומי.
חיסכון לפנסיה
חיסכון לפנסיה צילום: envato.com
שלב הפרישה בחייו של אדם הוא משמעותי ובעל השלכות כלכליות נרחבות ולכן הוא גם מחייב תכנון וקבלת החלטות בנוגע לכספי החיסכון שלו.
חסכונות הפנסיוניים אותם צבר אדם במהלך שנות עבודתו יספקו בדרך כלל מענה חלקי לצרכים הכלכליים השונים לתקופת הפנסיה. לצד החסכונות הפנסיוניים קיימים בדרך כלל חסכונות אחרים שנצברו במהלך השנים ובאופנים שונים כגון: פיקדונות, השקעות בשוקי ההון, נדל"ן ועוד.
 
על מנת להיערך באופן מיטבי לפרישה, חשוב להכיר את תמונת החיסכון השלמה ולהבין את היתרונות והחסרונות הקיימים במוצרים השונים. תיקון 190, או בשמו המלא "חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012", הוא אחת האפשרויות הבולטות למיצוי החיסכון שאינו פנסיוני בקרב חוסכים הקרובים  לגיל הפרישה או לאחריו.
 
תיקון 190 – מהו?
 
תיקון 190 מציע לחוסך להפקיד כספים שנחסכו בתיקי השקעות שונים, בחשבון העו"ש או בפיקדונות בבנקים, ולהפקיד אותם לקופת גמל, קרן פנסיה או ביטוח מנהלים. בנוסף הוא מאפשר לחוסך לחסוך במס רווחי הון של 15% (מס נומינלי) על הרווחים להבדיל ממס של 25% (מס ריאלי) על הרווחים כמקובל באפיקי החיסכון ההוניים.
 
הפקדת הכספים לקופה במסגרת תיקון 190 אינה מוגבלת בגיל מסוים. יחד עם זאת, משיכת הכספים ומיצוי הטבת המיסוי בהתאם לתיקון 190 תתאפשר בהינתן שני תנאים מצטברים. האחד, משיכת הכספים תבוצע לאחר גיל הפרישה המינימלי (60). השני, המשיכה תתאפשר בתנאי שלחוסך קצבה מינימלית חודשית בסך 4,498 ₪ (נכון לשנת 2021) ממכשיר חיסכון פנסיוני אחר (קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל).
 
היתרונות של תיקון 190
 
גמישות ונזילות – חיסכון במסגרת תיקון 190 מאפשר לחוסך גמישות ונזילות מלאה. את החיסכון הצבור ניתן לפדות בצורה הונית או בצורת קצבה חודשית, באופן מלא או חלקי, בכל זמן ובכפוף לתנאי המשיכה המוזכרים לעיל.
 
מיקוד – הפקדת החסכונות השונים למקום אחד באופן מרוכז, מאפשרת לחוסך להבין את תמונת החיסכון המלאה שלו בצורה פשוטה ויעילה, וחוסכת התעסקות מול גורמים שונים ומכשירי חיסכון שונים.
 
דחיית מס – אפקט דחיית המס הוא משמעותי ובכוחו להגדיל את החיסכון הצבור בסוף התקופה ביחס לחשבון השקעות שדחיית המס אינה מובנת בו. במסגרת החיסכון האמור המס יחושב אך ורק במועד משיכת הכספים, קרי, מעבר בין מסלולי השקעה או ביצוע פעולות השקעה שונות לא יחושבו למס בעת ביצוען.
 
הפחתת מס – תיקון 190 מאפשר לחוסך להפחית את המס על הרווחים באופן משמעותי ובהתאם לרמת האינפלציה במשק. לעומת תיק השקעות בו כל פעולה שבגינה רווח ממוסה ב-25% על הרווח הריאלי, במסגרת תיקון 190 המס שישולם על הרווחים יהיה 15% נומינלי (ורק במועד המשיכה, כאמור). כלומר, בסביבה אינפלציונית נמוכה, כזו המאפיינת את השנים האחרונות בישראל, הפער בין המיסוי הריאלי לנומינלי הוא משמעותי ולטובת החוסך.
מיסוי בירושה – במקרה של הורשת הכספים לאחר פטירה, במסגרת תיקון 190 המיסוי על הרווחים יעמוד על 15% במקרה של פטירה לאחר גיל 75. במידה והחוסך נפטר בטרם הגיעו לגיל 75 אזי כלל החיסכון פטור באופן מלא ממס.
 
גיוון ופיזור השקעות – ניהול החיסכון במסגרת תיקון 190 מאפשר מגוון רחב של מסלולים ברמות סיכון שונות. בניגוד לחיסכון באמצעות תיק ניירות ערך הוא מאפשר לחוסך להיחשף להשקעות בנכסים שאינם סחירים בארץ ובעולם.
 
חיסכון באמצעות קופת גמל - במידה והחיסכון במסגרת תיקון 190 מבוצע באמצעות קופת גמל, אזי החוסך זכאי להטבות במיסוי על ניירות ערך בישראל בדמות פטור ממיסוי על דיבידנדים וריביות המשולמות בגין ההחזקות הרלוונטיות. כמו, על החיסכון הצבור בקופת הגמל ניתן לקבל הלוואה בתנאים ובהיקפים משתנים. 
 
סיכום
 
תיקון 190 לחוק מאפשר לחוסך להעביר חסכונות קיימים ולהפקידם למכשירי חיסכון מוכרים כגון קופת גמל, קרן פנסיה או ביטוח מנהלים באופן גמיש ונזיל ובהטבת מס פוטנציאלית משמעותית. החוסך יכול להנות ממגוון המאפיינים של מוצרי החיסכון האמורים, בכלל זה עלויות נמוכות, גיוון מסלולי השקעה ופיזור השקעות, ובמקביל להטבת המס. החיסכון מתאים לחוסכים בכל הגילאים אך משיכת הכספים תתאפשר בהינתן שני התנאים האמורים לעיל. לפיכך, חוסך המתקרב לגיל 60 והינו בעל חסכונות שאינם פנסיוניים, עשוי להנות מהיתרונות של חיסכון במסגרת תיקון 190 ולשלבו במסגרת תכנון הפרישה שלו.