חידת פרצוף טרול: אימה 2

בכל שלב עליכם למצוא את הפתרון. לחצו על דברים שונים במסך כדי להפעיל אותם. אם אתם אינכם מוצאים את הפתרון, לחצו על כפתור hint הירוק.