צפרדעים

הצפרדעים ברחו מהמעבדה. לחצו על הצפרדעים כדי לשחרר את החומר הרעיל שישמיד את הצפרדעים הרעילות האחרות.