קפוץ החוצה

כוונו את הצרצרים אל תוך החור. נסו בדרך לאסוף שלושה כוכבים.