התרחקו

החייזרים מנסים לסלק את הפולשים. השתמשו בכלים במשחק כדי לעזור לחייזרים.