איש חלל

בעזרת כלי נשק מסוגים שונים עליכם להתגבר בכל שלב על החיזרים. הזהרו מלפגוע בחבר. משחק באמצעות העכבר, יש לבחור את כלי הנשק, לכוון ולקבוע את העוצמה ולירות.