יורה גולות מתמטי

יש להעלים את הגולות לפני שיגיעו לקצה המסלול. יש להשלים את סכום הספרות של גולות צמודות ל-10. מספרים זהים צמודים יעלמו גם כן כאשר יגיע הסכום ל-10. פגיעה במטבעות שמופיעים מידי פעם יסדרו את הגולות לזמן קצוב.