כדורים במעגל

עליכם לפגוע בכדורים בצבע זהה כדי להעלימם. כדורים בצבע שונה יוחלפו ביניהם.