קוביה הונגרית

סובבו את חוליות הקוביה באמצעות לחיצה על החצים במסך במטרה לסדר את דפנות הקוביה בצבעים אחידים.