כוחות הגלקסיה

כוונו את הרובה באמצעות העכבר ושגרו את הפצצות לכיוון החייזרים בעוצמה הנדרשת.